aktualności

Wierzytelność na samochód używany

Znam kilka wymogów którymi kierują się przedsiębiorstwa kredytowe przy udostępnianiu pożyczek pod zastaw samochodu użytkowanego. Szczególnie zwraca się uwagę na wiek danego auta. Zazwyczaj samochód nie może  być starszy niż 10 lat. Banki i przedsiębiorstwa skarbowe nie przekraczają tej granicy, albowiem kilkunastoletni samochód w chwili zdania, po upływie okresu przewidzianego na spłatę wierzytelności - będzie już starym wozem. Stan techniczny również musi być w doskonałym porządku, auto powinno być w całości działające, a jego image nie powinien wywoływać żadnych zastrzeżeń.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę świetnie jak słynny jest w Polsce handel użytkowanymi samochodami. Z zagranicy, a przeważnie z Niemiec i Holandii, napływa do nas sporo używanych aut. Ogromną renomą jednak cieszą się niemieckie firmy tj. Volkswagen. Obecnie sporo ludzi ma prywatny samochód, dlatego że ich wartości stają się proporcjonalnie niższe. Z tego powodu można wystąpić z wnioskiem o nabycie kredytu pod zastaw swojego używanego auta.

Czytaj dalej

Jak przedsiębiorcy obchodzą problemy z Biurem Informacji Kredytowej?

W dzisiejszych czasach ustrój bankowy sprawdza się w każdym państwie świetnie. Jest pomimo tego lekka nisza czy raczej słabość którą uświetniły prywatne firmy, nazywane nawet parabankami - mowa o pożyczkach bez lustracji osoby starającej się o kredyt. Chociaż są one sprzęgane przeważnie z drobnymi pożyczkami od ręki - odgrywają też ważną rolę dla osób zamożnych posiadających pozostałe długi. Zapewniają one wzięcie dużego kredytu pod zastaw hipoteki - może to być mieszkanie, samochód, papiery wartościowe czy inne mienie - bez daremnej inspekcji w Biurze Informacji Kredytowej.

Co prawda wierzytelności tego rodzaju - bez względu od wybranej opcji czy firmy w której staramy się o pożyczkę - są dosyć kosztowne. Ale inwestorzy liczą się z tym, wierząc że jedynie właściwy i permanentny obieg pieniądza jest w stanie zagwarantować im nieustanny postęp i profit. Na ogólną wartość zaciągniętej pożyczki - oznacza to kwotę i oprocentowanie - tworzy się przede wszystkim czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego która wynosi 24 %, narzucana odgórnie - ale to nie całość. Dowolny dług jest specjalnie zabezpieczany, lecz samo ubezpieczenie uzależnione jest od wysokości kredytu. Do tego firmy pożyczkowe dołączają swoje marże w stosunku od uzgodnionej umowy.

Podmiot który ma zgodne konto w Biurze Informacji Kredytowej oraz darzący banki zaufaniem w żadnym wypadku nie zgodziłyby się na takie warunki - zdecydowałby się na jasne umowy i stopę procentową oferowaną przez swój bank. W przypadku wierzytelności pozabankowych warunki także wprawdzie są jasne - chociaż znacznie mniej interesujące i sprzyjające. Niemniej jednak dużo ludzi korzysta z tej opcji - mając inne długi i wydatną historię w Biurze Informacji Kredytowej. Wiedzą zwyczajnie jak inteligentnie posługiwać się tą możliwością.

Aktualnie system bankowy sprawdza się wszędzie kapitalnie. Jest jednak mała nisza czy raczej słabość którą dopełniły prywatne przedsiębiorstwa, zwane nawet parabankami - mowa o pożyczkach bez kontroli wierzyciela. Mimo iż są one sprzęgane przede wszystkim z znikomymi pożyczkami od ręki - odgrywają też znaczącą funkcję dla osób bogatych posiadających inne długi. Umożliwiają one zdobycie sporego kredytu pod zastaw hipoteki - może to być mieszkanie, samochód, akcje czy inny majątek - bez żadnej weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej.

Owszem wierzytelności tego rodzaju - niezależnie od wybranej alternatywy czy firmy w której staramy się o pożyczkę - są dosyć kosztowne. Lecz inwestorzy liczą się z tym, wierząc że jedynie odpowiedni i niekończący się obieg pieniądza jest w stanie umożliwić im nieustanny postęp i profit. Na pełną wartość wziętej wierzytelności - oznacza to kwotę plus oprocentowanie - tworzy się głównie czterokrotność stopy lombardowej NBP (24 %), ustanawiana odgórnie - ale to nie wszystko. Dowolny dług jest specjalnie ubezpieczany, lecz samo ubezpieczenie uwarunkowane jest od kwoty wierzytelności. Do tego firmy pożyczkowe dołączają swoje prowizje w zależności od ustalonej umowy.

Podmiot który ma prawidłowe konto w BIK oraz darzący banki szacunkiem pod żadnym pozorem nie zgodziłyby się na takie warunki - zdecydowałby się na jasne umowy i ratę procentową sugerowaną przez dowolny bank. W wypadku pożyczek pozabankowych warunki także wprawdzie są zrozumiałe - chociaż znacznie mniej przyciągające i korzystne. Lecz mnóstwo osób korzysta z tej możliwości - mając inne długi i wydatną historię w BIK. Wiedzą standardowo jak umiejętnie posługiwać się tą opcją.

Czytaj dalej

Na czym polega nawiązanie umowy pożyczkowej pod zastaw?

Możliwe że nie każdy z użytkowników naszej strony internetowej może wiedzieć, że kredyty pod zastaw są w każdym calu uregulowane w kanwach naszego systemu prawnego i posiadają oddzielny rozdział w Kodeksie. Co za tym idzie jest to niezwykle klarowna i bezpieczna odmiana pożyczki - jeżeli całość umowy przebiega precyzyjnie z jej założeniem - opierając się o obowiązujące w Polsce rozporządzenia. Pożyczka pod zastaw możemy dostać na dwa dopuszczalne sposoby - za sprawą zastawu rejestrowego, i zwyczajnej pożyczki pod zastaw. Kodeks w 306 art. normuje tę odmianę pożyczki, żeby ubezpieczyć obie strony które podpisują umowy kredytowe, a głównie tę która pożyczki udziela. W wypadku w którym dług zostaje przekazany pożyczkobiorcy, ten nie jest zobligowany do przekazania zastawu - bez względu czy będzie to mienie nieruchome czy ruchomość. Niemniej jednak w świetle prawa wierzyciel ma priorytet w dysponowaniu co do własności zastawionego dobra, objętego umową kredytową, z wyjątkiem tych którzy zobowiązani są pierwszeństwem szczególnym. Bez względu w czyim posiadaniu będzie rzecz taka jak sprzęt elektroniczny, agd, samochód - pożyczający będzie mógł rościć swoich uprawnień.

Rekomenduje się dwie różne alternatywy nawiązania prawnie obowiązującej umowy kredytowej pod zastaw - zwykły i rejestrowy. W trakcie podpisanej umowy kredytowej pod zastaw zwykły, zastawca  niżej nazwany kredytobiorcą pozostaje zobligowany do wydania kredytodawcy swojego mienia. Jednak wszystkie prawa do dobra zostają po stronie kredytobiorcy, tymczasem mienie pozostaje wydane zastawnikowi. Zastawnik nie może pomimo tego użytkować dobra które zostało zastawione akonto długu na termin trwania umowy. W tym czasie zastawca mając prawo do swojego dobra, może także przekazać lub sprzedać swoją zastawioną ruchomość. Artykuł 311 reguluje tę kwestię i wytycza jasno, że podmiot kupujący taki majątek ma prawo do sprawdzenia jego statusu, czyli wiedzieć świetnie czy jest ono zadłużone czy nie. Umowa o pożyczkę w tym przypadku jest wiążąca dopiero po podpisaniu obu podmiotów z tak zwaną datą pewną - to znaczy uznaną przez notariusza.

Jeśli kredytobiorca nie jest w stanie oddać długu - naturalnie ta umowa umożliwia zastawnikowi w ściągnięciu należności - obojętnie  kto obecnie jest w posiadaniu mienia. Można wyliczyć naturalnie drugi tryb na zdobycie kredytu zastawiając swoje mienie - obojętnie czy będzie to nieruchomość bądź mienie ruchome. Ta możliwość jest w szczególności praktyczna dla właścicieli firm lub rolników, którzy potrzebowaliby zdobyć ponadplanowe pieniądze zastawiając swój majątek lub inne mienie z opcją trwałego korzystania z niego. Rozchodzi się tu o kredyt rejestrowy, który różni się głównie tym, że zastawiane dobro zmienia swojego właściciela jedynie w umyślnie sporządzonym ku temu spisie.

W ciągu zaakceptowanej umowy pożyczkowej pożyczający posiada wszelkie prawa do zastawionego majątku, niemniej jednak kredytobiorca ma jednocześnie uprawnienie do używania go. Potrzebna jest oczywiście umowa, w oparciu której oba podmioty będą mogły dochodzić swoich praw i dzięki której zastaw pozostanie wpisany do szczególnego wykazu. Umowa zostaje też odpowiednio ubezpieczona na postulat jednej ze stron - dopuszczana jest tu w podobny sposób obca waluta jak i polskie złotówki. Spis niezwykle ułatwia sprawę osobom które są zainteresowane nabyciem zastawu, bo mogą one przy użyciu rejestru przeanalizować status mienia - czy jest ono obciążone i jaka jest jego teraźniejsza wartość rynkowa.

Czytaj dalej