Jak przedsiębiorcy obchodzą problemy z Biurem Informacji Kredytowej?

W dzisiejszych czasach ustrój bankowy sprawdza się w każdym państwie świetnie. Jest pomimo tego lekka nisza czy raczej słabość którą uświetniły prywatne firmy, nazywane nawet parabankami - mowa o pożyczkach bez lustracji osoby starającej się o kredyt. Chociaż są one sprzęgane przeważnie z drobnymi pożyczkami od ręki - odgrywają też ważną rolę dla osób zamożnych posiadających pozostałe długi. Zapewniają one wzięcie dużego kredytu pod zastaw hipoteki - może to być mieszkanie, samochód, papiery wartościowe czy inne mienie - bez daremnej inspekcji w Biurze Informacji Kredytowej.

Co prawda wierzytelności tego rodzaju - bez względu od wybranej opcji czy firmy w której staramy się o pożyczkę - są dosyć kosztowne. Ale inwestorzy liczą się z tym, wierząc że jedynie właściwy i permanentny obieg pieniądza jest w stanie zagwarantować im nieustanny postęp i profit. Na ogólną wartość zaciągniętej pożyczki - oznacza to kwotę i oprocentowanie - tworzy się przede wszystkim czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego która wynosi 24 %, narzucana odgórnie - ale to nie całość. Dowolny dług jest specjalnie zabezpieczany, lecz samo ubezpieczenie uzależnione jest od wysokości kredytu. Do tego firmy pożyczkowe dołączają swoje marże w stosunku od uzgodnionej umowy.

Podmiot który ma zgodne konto w Biurze Informacji Kredytowej oraz darzący banki zaufaniem w żadnym wypadku nie zgodziłyby się na takie warunki - zdecydowałby się na jasne umowy i stopę procentową oferowaną przez swój bank. W przypadku wierzytelności pozabankowych warunki także wprawdzie są jasne - chociaż znacznie mniej interesujące i sprzyjające. Niemniej jednak dużo ludzi korzysta z tej opcji - mając inne długi i wydatną historię w Biurze Informacji Kredytowej. Wiedzą zwyczajnie jak inteligentnie posługiwać się tą możliwością.

Aktualnie system bankowy sprawdza się wszędzie kapitalnie. Jest jednak mała nisza czy raczej słabość którą dopełniły prywatne przedsiębiorstwa, zwane nawet parabankami - mowa o pożyczkach bez kontroli wierzyciela. Mimo iż są one sprzęgane przede wszystkim z znikomymi pożyczkami od ręki - odgrywają też znaczącą funkcję dla osób bogatych posiadających inne długi. Umożliwiają one zdobycie sporego kredytu pod zastaw hipoteki - może to być mieszkanie, samochód, akcje czy inny majątek - bez żadnej weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej.

Owszem wierzytelności tego rodzaju - niezależnie od wybranej alternatywy czy firmy w której staramy się o pożyczkę - są dosyć kosztowne. Lecz inwestorzy liczą się z tym, wierząc że jedynie odpowiedni i niekończący się obieg pieniądza jest w stanie umożliwić im nieustanny postęp i profit. Na pełną wartość wziętej wierzytelności - oznacza to kwotę plus oprocentowanie - tworzy się głównie czterokrotność stopy lombardowej NBP (24 %), ustanawiana odgórnie - ale to nie wszystko. Dowolny dług jest specjalnie ubezpieczany, lecz samo ubezpieczenie uwarunkowane jest od kwoty wierzytelności. Do tego firmy pożyczkowe dołączają swoje prowizje w zależności od ustalonej umowy.

Podmiot który ma prawidłowe konto w BIK oraz darzący banki szacunkiem pod żadnym pozorem nie zgodziłyby się na takie warunki - zdecydowałby się na jasne umowy i ratę procentową sugerowaną przez dowolny bank. W wypadku pożyczek pozabankowych warunki także wprawdzie są zrozumiałe - chociaż znacznie mniej przyciągające i korzystne. Lecz mnóstwo osób korzysta z tej możliwości - mając inne długi i wydatną historię w BIK. Wiedzą standardowo jak umiejętnie posługiwać się tą opcją.