Konkurencja dla ogólnego systemu bankowego

Dziś ustrój bankowy sprawdza się wszędzie idealnie. Jest jednak mała nisza czy raczej ułomność którą dopełniły prywatne firmy, określane nawet parabankami - chodzi o wierzytelności bez lustracji wierzyciela. Chociaż są one łączone zwłaszcza z małymi pożyczkami od ręki - grają też istotną rolę dla ludzi majętnych posiadających inne wierzytelności. Umożliwiają one wzięcie sporego kredytu pod zastaw hipoteki - może to być nieruchomość, auto, akcje czy inna własność - bez daremnej kontroli w Biurze Informacji Kredytowej.

Wprawdzie pożyczki tego rodzaju - obojętnie od wybranej opcji czy firmy w której staramy się o kredyt - są dosyć drogie. Jednak inwestorzy liczą się z tym, wierząc że wyłącznie właściwy i ciągły obieg pieniądza może zagwarantować im nieustanny rozwój i przychód. Na szczegółową wartość wziętej wierzytelności - czyli kwotę plus oprocentowanie - składa się przede wszystkim czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego (24 %), ustanowiona odgórnie - ale to nie wszystko. Każdy kredyt jest szczególnie zabezpieczany, lecz samo ubezpieczenie uzależnione jest od kwoty długu. Do tego firmy pożyczkowe dołączają swoje prowizje w stosunku od ustalonej umowy.

Podmiot który ma prawidłowe konto w BIK i darzący banki szacunkiem nigdy nie przystałby na takie warunki - zdecydowałby się na jasne umowy i stopę procentową proponowaną przez swój bank. W wypadku wierzytelności pozabankowych warunki też co prawda są klarowne - chociaż dużo mniej atrakcyjne i pożądane. Mimo to wiele ludzi używa tej ewentualności - posiadając inne długi i istotną historię w BIK. Wiedzą standardowo jak inteligentnie posługiwać się tą opcją.